top of page

COOPERATIVE

LEARNING

At samarbejde for at lære – og at lære at samarbejde

Cooperative Learning (CL) er ikke en ny undervisningsmetode i Danmark. Faktisk stammer den tilbage fra 1980’erne.

I Danmark kender vi bedst Kagans strukturelle tilgang til CL , som vi vælger at kalde KCL.

KCL strukturer bygger på 4 principper, der organiserer den måde eleverne interagerer/samarbejder på for at opnå faglig læring.

Eleverne samarbejder for at lære og samtidigt lærer de at samarbejde. En evne værdsat af fremtidige arbejdsgivere.

KCL strukturer, som der findes mere end 200 af, er i sig selv indholdsfri og kan derfor bruges i forskellige fag igen og igen.

Forskning viser, at regelmæssig brug af KCL øger både elevernes faglighed og elevernes trivsel, da strukturerne ligeledes udvikler sociale kompetencer.

Øget faglighed er noget, der sker for alle elever i klassen – og ikke bare de stærkeste, og ej heller kun de svageste på bekostning af de stærke – da strukturerne aktiverer alle elever til at deltage i læringsprocesserne.

Regelmæssig brug af classbuilding og teambuilding, som er vigtige elementer i KCL, er med til at styrke elevernes indbyrdes relationer samt deres respekt og tolerance overfor hinanden.

 

Læs mere på: www.kaganonline.com

“Kagan Cooperative Learning strukturer er særdeles effektive til at forberede eleverne til teamsamarbejde, kreativitet, kommunikation og lederkompetencer.

Kompetencer som bliver mere og mere efterspurgt på den moderne arbejdsplads.”

— Dr. Spencer Kagan

Piger_skole
20221004_182558.jpg

CERTIFICERET INSTRUKTØRER I KAGAN COOPERATIVE LEARNING

20221004_134549.jpg

SPENCER KAGAN, USA

Vi samarbejder med Spencer Kagan i USA og er de eneste to i Danmark, som har rettigheder til at undervise med Kagans materialer.

 

Vi afholder workshops i at bruge Kagans forskningsbaserede tilgange til at skabe mere engagerende undervisning og bedre resultater for alle elever.

bottom of page