top of page
Billede af Patrick Perkins

CO-TEACHING

HVAD ER CO-TEACHING?

Biologi_undervisning_lup_WEB.jpg

MÅLET MED CO-TEACHING

Klasserum_edited.jpg

Co-teaching er en udvidet samarbejdsform, hvor to fagprofessionelle arbejder tæt sammen om at planlægge, forberede, gennemføre og evaluere undervisningen. Oprindeligt kommer co-teaching fra USA, hvor man har forsket og eksperimenteret med det i mange år. Her opstod samarbejdsformen i forbindelse med at almen lærere og speciallærere fandt på at arbejde tæt sammen i almenmiljøet for at inkludere elever, som førhen blev udskilt til specialundervisning. Derfor er målet med co-teaching – principielt – at sikre at den specialpædagogiske viden og kompetence bliver en integreret del af den almene undervisningen for at tilgodese alle elevernes læring og udvikling. I Danmark hvor skolesystemet er anderledes end i USA og vi bl.a. ikke har speciallærere med en helt særlig uddannelse, vælger mange skoler at eksperimentere med lærere, som co-teacher med andre fagprofessionelle. Det kan fx være lærere med specialpædagogisk viden og kompetencer, lærere med anden fagprofil, PPR-konsulenter og pædagoger. Grundlaget for og hensigten med co-teaching kan derfor være forskelligt afhængigt af, af hvilke fagkompetencer, der co-teacher sammen.

Målet med co-teaching er at skabe en undervisningspraksis, hvor elevers forudsætninger, behov, baggrund m.m. tilgodeses i en differentieret undervisning. Det vil sige at skabe de bedst mulige deltagelsesmuligheder. ​ Det kan være en yderst kompleks opgave at løse for blot én lærer, der skal undervise fx 25 elever. Derfor giver det rigtig god mening at tilføre flere kompetencer og perspektiver i både planlægningen, udførelsen og evalueringen af undervisningen. Kompetencer, som kan understøtte den inkluderende tænkning, som netop “bor” i Co-teaching.

DE 6 TILGANGE I CO-TEACHING

Der er 6 tilgange eller organisationsformer man kan anvende, når man co-teacher sammen. Nogle vælger at undlade tilgangen "Én underviser, én observerer". Vi holder fast i de oprindelige 6 tilgange, da vi mener at systematisk observation, når man er to, er virkelig givende i forhold til at udvikle sin undervisningspraksis. Fx kan man bruge tilgangen, når man igangsætter Cooperative Learning strukturer og man fx er i tvivl om, hvorvidt eleverne løser opgaven som ønsket.

parallel.png

PARALLELUNDERVISNING

OM SAMARBEJDET

samarbejdende

Der er særlig to ting, der kan være udfordrende, når man er to, der skal co-teache sammen. Det første handler om at finde tid til at planlægge sammen. Her kan en løsning være at skemalægge sin planlægningstid og arbejde effektivt, når man mødes. Det andet er at skulle samarbejde tæt, dele ansvaret for undervisningen og opleve en ligeværdighed. Det kan være en proces, der tager lidt tid. Her kan det være en god idé at man på forhånd har lavet en forventningsafstemning og bl.a. har afklaret, hvad man hver især oplever som vigtigt i et samarbejde og fx hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver.

Plakater
bottom of page